25.04.2024 Hange on lõppenud

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ ootab pakkumusi alla lihthanke piirmäära hankele „Haapsalu Veekeskuse hoone rekonstrueerimise ja laienduse põhiprojekti ekspertiis“.

Hanke lühikirjeldus: Tellija eesmärgiks on koostada Haapsalu Veekeskuse hoone rekonstrueerimise ja laienduse põhiprojektile Majandus- ja taristuministri 8.06.2015 määruse nr 62 nõuetele vastav ekspertiis.

Pakkumised teha eelprojekti alusel. Hanke võitjale tagatakse ligipääs põhiprojektile.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.05.2024.
Allkirjastatud pakkumused tuleb esitada e-posti aadressile hsb@hsb.ee ja koopia sulev@hsb.ee.
Pakkumise hind esitada ilma käibemaksuta.

Hanke kontaktisik on juhatuse liige Sulev Vare:
Tel +372 506 9115, e-post: sulev@hsb.ee